Welkom op onze site

 

Er zijn veel mensen die in armoede leven. Deze mensen worden vaak vergeten net als hun huisdieren. Er wordt vaak gedacht dat dit door hun eigen schuld is. Het gevolg hiervan is dat deze mensen in een isolement terecht komen. De huisdieren die zij hebben geven een stukje troost. Mensen met een hond lopen buiten een rondje en komen zo aan sociale contacten. Wij willen de mensen helpen op het gebied van materiele en immateriële aspecten. Door samen te werken met bedrijven en andere instanties hopen we onze krachten te bundelen zodat het leven in armoede een beetje verlicht wordt.

Als mensen het dierenvoer niet meer kunnen betalen, dan geven ze hun huisdier vaak gewoon iets van hun eigen eten. Dat is niet altijd gezond want in dierenvoer zitten specifiek belangrijke mineralen en vitamines. Medische kosten kunnen vaak ook niet betaald worden als het dier hierdoor ziek zou worden. Door deze en andere redenen komen huisdieren vaak in een asiel terecht of, nog erger, worden buiten de deur gezet. Als mensen afstand van hun dieren moeten doen is dit ook niet gratis. Gemiddeld kost het zo’n € 100 om een dier naar het asiel te brengen. Dit geld kunnen de mensen beter besteden aan hun eten en het eten van de dieren.

Wij proberen mensen op meerdere manieren te helpen. Enerzijds voor het verstrekken van ondersteunende diervoedselpakketten en waar dit voor ons mogelijk is ook het verstrekken van kleding, speelgoed en klein huishoudelijke artikelen. Zo zullen we proberen materiele belemmeringen weg te nemen. Daarnaast zullen wij een luisterend oor en ondersteuning bieden bij het maken van afspraken en doorverwijzingen naar andere instanties of personen zoals maatschappelijk werk of schuldhulpverleners.

Wij zijn gevestigd in Hoorn, waar veel gezinnen elke dag om moeten gaan met armoede waarin zijn verkeren. Het zijn gezinnen die vaak bij de voedselbank lopen en gezinnen die door omstandigheden in de schuldhulpverlening zitten. Gezinnen die op of onder de armoede grens leven, maar ook gezinnen die net een euro teveel krijgen en nergens voor in aanmerking komen toch hulp nodig hebben.