Dit jaar mocht de SVBDH wederom een prachtig sinterklaasfeest organiseren, en met trots kijken we terug op een geslaagd evenement. Een cruciale rol in het succes van dit evenement werd vervuld door niemand minder dan Bianca Lockx, de spil van onze organisatie. Haar inzet en toewijding hebben het feest tot een onvergetelijke ervaring gemaakt voor zowel de kinderen als de ouders. 

Met genoegen willen we ook onze dank uitspreken aan de diverse bedrijven die ons belangeloos hebben ondersteund. Hun waardevolle bijdragen hebben aanzienlijk bijgedragen aan het slagen van het evenement. Zonder hun steun zou het niet mogelijk zijn geweest om het sinterklaasfeest op  te realiseren.

Daarnaast willen we een speciale vermelding maken van alle personen die hun tijd en energie hebben geïnvesteerd om ons te assisteren. Een bijzondere dank gaat uit naar de gastvrouwen van het Betsy Perk, wier vriendelijkheid en professionaliteit hebben bijgedragen aan de warme sfeer tijdens het evenement. Ook de sinterklaas met zijn pieten verdienen een speciale vermelding voor hun rol in het creëren van magische momenten en het verspreiden van vreugde onder de aanwezigen.

Kortom, wij kijken terug op een zeer succesvol sinterklaasfeest en willen alle betrokkenen hartelijk bedanken voor hun onschatbare bijdragen. Het is dankzij de inzet van velen dat we samen een onvergetelijke tijd hebben beleefd.

Vriendelijke groeten,

Team SVBDH