Het eerste jaarverslag zal aan het einde 2023 / begin 2024 hier gepresenteerd worden